Thursday, 7 June 2012

BMM3113 Penyelidikan Tindakan: Konsep

Konsep :
 • Kajian saintifik berasaskan fakta / bukti

Prinsip :
 • Persoalan – kemukakan soalan yg signifikan
 • Teori – hbgkn kajian dgn teori
 • Kaedah – gunakan kaedah yg sesuai
 • Alasan – kemukakan alasan yg koheran
 • Generalisasi – buat generalisasi / extend result
 • Pemeriksaan – sediakan pemeriksaan yg profesional

Tujuan :
 • Tambah baik - Bina pengetahuan menambahbaik amalan pendidikan
 • Keputusan – fhmi proses pdidikn & buat kptsn tepat
 • Maklumat – sediakan mklmt yg benar utk kegunaan & rujukan phk bkepentingan
 • Panduan – jadi penduan buat kptsn & usaha di b/d , sek & sis scr accountibility.
 • Bahan Sumber – sediakan bhn sumber kajian pendidikan yg pel & mudah diakses

Ciri-ciri Penyelidikan :
 • Objektif
 • Tepat
 • Verifikasi (ujian)
 • Penjelasan
 • Empirikal
 • Penjelasan logik (penjelasan berdasarkan data)
 • Rumusan (rumusan berdasarkan data)
Etika Penyelidikan :
 • Hbgn baik dgn subjek/respondan
 • Bersikap jujur
 • Bsikap amanah
 • Menjaga kerahsiaan
 • X buat plagiat
 • X myebabkn kemudaratan / kecederaan fizikal mahupun mental
 • X palsukan / rahsiakan data
 • X mcerap tgkah laku tsmbunyi

Pendekatan Penyelidikan :
 • Kuantitatif (possitivist)
 • Kualitatif (interpretatif)
 • Gabungan ant kuantitatif dan kualitatif

Fungsi Penyelidikan :
 • Asas (basic)
 • Gunaan (applied)
 • Penilaian (evaluation)
 • Tindakan (action)

Batasan Dalam Penyelidikan :
 • Legal & ethical concerns
 • Public institutions (institusi awam)
 • Program vartability
 • Diversity (kepelbagaian)
 • Complexity Of Research Problems (Kerumitan)
 • Methodological difficulties (mslh dlm kaedah dlm penyelidikan)

Jenis-jenis Penyelidikan :
 • Penyelidikan asas
 • Penyelidikan gunaan
 • Penyelidikan tindakan
 • Penyelidikan penilaian

"Kenali Saya Di Sini"

No comments:

Post a Comment