Tuesday, 5 June 2012

Konsep Strategi: Pemulihan

Pemulihan
            
 Pemulihan dihubungkan dengan kanak-kanak yang menghadapi kesulitan pembelajaran. Pengajaran pemulihan merupakan langkah khas yang guru lakukan untuk membantu murid yang menghadapi masalah pembelajaran tertentu dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira (3M). Sebaik sahaja masalah pembelajaran dikesan dan dikenal pasti, program ini terus dilaksanakan. Murid-murid pemulihan perlu diberikan pengajaran pemulihan mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran supaya jurang perbezaan antara mereka dengan murid lain dapat dikurangkan atau dihapuskan sama sekali.

            Objektif program ini dilaksanakan adalah untuk membolehkan murid-murid menguasai kemahiran tertentu dengan mengikuti ativiti yang sesuai dengan mereka. Dalam program ini juga, murid akan mendapat layanan dan kemudahan belajar yang sesuai dengan kemampuan dan perkembangan mental mereka seterusnya mengurangkan masalah yang dihadapi. Selain itu, program ini juga dapat mengembangkan potensi dan minat mereka dalam pelajaran ke taraf yang lebih maju. Di samping itu,  murid akan mendapat peluang yang sama dengan melibatkan diri dalam aktiviti sosial sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. Pada masa yang sama, murid dapat membina, memperoleh dan mengembangkan sikap percayakan diri sendiri dan berdikari. Akhir sekali, murid dapat meneruskan pelajaran mereka dalam sistem persekolahan biasa yang bersesuaian dengan keperluan masing-masing.

No comments:

Post a Comment